Serviciul de Vise al Ambasadei

Vă rugăm să citiți cu atenție despre alerta de călătorie înainte de a aplica pentru o viză!

În legătura cu faptul că 20% din teritoriul Republicii Azerbaidjan, inclusiv regiunea Nagorno-Karabakh, este sub ocupația Armeniei, Guvernul Azerbaidjan condamnă şi interzice cu strictețe orice vizită a cetățenilor străini pe aceste teritorii ocupate, fără consimțământul prealabil al Guvernului din Azerbaidjan. Guvernul consideră necesar să sublinieze că vizitarea acestor teritorii şi, cu atât mai mult, orice tip de interacțiune politică, economică, financiară sau culturală cu regimul ilegal stabilit în regiune, constituie violare directă şi brută a suveranității, integrității teritoriale şi inviolabilității frontierelor Republicii Azerbaidjan. Cetățenii care călătoresc pe teritoriile ocupate, astfel ignorând avertismentul de mai sus, devin subiectul unor măsuri concrete luate de Guvernul Azerbaidjanului.

În acest context, cetățenii străini vor fi incluși în lista ”persoanelor non grata”, a căror intrare pe teritoriul Republicii Azerbaidjan este interzisă. În cazul în care cetățenii străini perseverează în acțiunile împotriva Azerbaidjanului, cooperând cu regimul separatist, aşa-numita “Republica Nagorno-Karabakh”, vor fi aplicate măsurile legale corespunzătoare. Iar, în ceea ce priveşte companiile şi organizațiile străine ce colaborează cu regimul ilegal, contra acestora se vor lua măsurile necesare conform legislației naționale şi internaționale.

Acte necesare pentru obținerea vizei

Pentru a efectua o vizită în Azerbaidjan este necesară obținerea unei vize de la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Azerbaidjan. În funcție de scopul vizitei, pentru obținerea unei vize se vor prezenta următoarele acte:

1.     Viza în scop de Afaceri

 1. Un e-formular de eliberare al vizei, completat corect.
   
 2. Două (2) poze cu dimensiunea 6×4 cm, atașate formularului de eliberare al vizei (pozele trebuie să fie nu mai vechi de 6 luni).
   
 3. Pașaport  (validitatea pașaportului trebuie să fie de cel puțin 3 luni de la data expirării vizei solicitate).
   
 4. Scrisoare de invitație. Scrisoarea trebuie să conțină informații despre numele complet (nume și prenume) al persoanei invitate, scopul vizitei, data de intrare a vizitatorului pe teritoriul Republicii Azerbaidjan și perioada de ședere, detalii ale pașaportului.
   
 5. Copie a Actului Constitutiv al companiei-gazdă și Certificatului de Înregistrare care atestă înregistrarea societății, eliberat de către autoritățile competente din Republica Azerbaidjan.
   
 6. Document sau voucher care confirmă rezervarea la hotel, site de campare, bază turistică etc., semnat și ștampilat de către o persoană competentă din cadrul unității de cazare.  Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada de vizită, precum și cu datele specificate în scrisoarea de invitație.
   
 7. Rezervarea biletului de călătorie.
   
 8. Chitanță bancară care atestă plata taxei de viză.

** Viza în scop de Afaceri este eliberată pentru o singură intrare, cu durată de valabilitate de 1 lună de zile și permite 30 de zile de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan. Invitația elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan poate permite eliberarea unei vize cu o singură intrare,  cu 1 lună de valabilitate și care să permită 30 de zile de ședere, precum și, unei vize cu intrări multiple, valabilitate de 1 an și care permite 90 de zile de ședere.

2.     Viza cu scop de vizită personală:

 1. Un e-formular de eliberare al vizei , completat corect.
   
 2. Două (2) poze cu dimensiunea 6×4 cm, atașate formularului de eliberare al vizei (pozele trebuie să fie nu mai vechi de 6 luni).
   
 3. Pașaport  (validitatea pașaportului trebuie să fie de cel puțin 3 luni de la data expirării vizei solicitate).
   
 4. Scrisoare de invitație (model de invitatie) din partea cetățeanului Republicii Azerbaidjan, însoțită de copia actului de identitate al gazdei. Scrisoarea trebuie să conțină informații despre numele complet (nume și prenume) al persoanei invitate, data de intrare a vizitatorului pe teritoriul Republicii Azerbaidjan și detalii ale pașaportului. Atât scrisoarea de invitație, cât și copia actului de identitate, trebuiesc certificate notarial în Republica Azerbaidjan.
   
 5. Rezervarea biletului de călătorie. Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada vizitei.
   
 6. Document sau voucher care confirmă rezervarea la hotel, site de campare, bază turistică etc., semnat și ștampilat de către o persoană competentă din cadrul unității de cazare.  Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada de vizită.
   
 7. Chitanță bancară care atestă plata taxei de viză.

3.     Viza în scop turistic

Viza turistică pentru intrarea în Republica Azerbaidjan poate fi obținută electronic prin intermediul site-ului evisa.gov.az prin utilizarea sistemului de vize ASAN. Viza electronică a sistemului de vize ASAN se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare și permite titularului să rămână în țară timp de 30 de zile;

 

Reguli de obținere a vizelor turistice, prin intermediul agențiilor de turism 

Vizitatorii trebuie să furnizeze toate documentele necesare la una dintre companiile naționale de turism menționate mai jos sau partenerilor lor din străinătate. După ce documentele relevante sunt pregătite, companiile naționale de turism  aplică la Ministerul Afacerilor Externe pentru e-viză (viză în format electronic). Dupa confirmarea  Ministerului Afacerilor Externe, e-viza este transmisă  vizitatorilor în format electronic cărora le rămâne doar să o scoată la imprimantă  și sunt liberi să viziteze țara prin orice mijloc de intrare (aerian, terestru, naval).

Pentru a obține e-viza solicitanții  trebuie doar să contacteze companiile de turism din Azerbaidjan sau partenerii lor în străinătate. E-vizele sunt pentru o singură intrare și sunt valabile pentru o durată maximă de 30 de zile. Prețul de e-viză este de 20 de dolari SUA.

În prezent, 32 de companii de turism care operează în țară sunt autorizate să aplice pentru acest tip de viză pentru turiștii străini. Pentru a vedea lista acestor companii de turism da-ți click aici . De asemenea, aveți posibilitatea de a vizualiza un model ”E-visa” () și e-formular de eliberare al vizei .

**Validitatea vizei turistice este dată de zilele de ședere specificate în documentul care atestă rezervarea la hotel.

Aplicarea pentru e-viză

Completarea cererii de viză standard. Aveți posibilitatea să completați formularul de cerere on-line. Pentru a completa cererea de viză on-line vizitațievisa.mfa.gov.azTOATE câmpurile din formularul de cerere trebuie completate cu atentie, asigurați-vă că nu lipsește  nici o informație.FORMULARELE  DE CERERE INCOMPLETE VOR FI RETURNATE FĂRĂ A FI PRELUCRATE, FAPT CARE DIN START  POATE DUCE LA RESPINGEREA CERERII; (Vizualizați  un tutorial video care explică modalitatea corectă a aplicării pentru viză prin evisa.mfa.gov.az)

Tipuri de vize (pentru toți cetățenii străini)

Republica Azerbaidjan emite 2 tipuri de vize - vize de intrare și de tranzit - pentru străini și apatrizi.


1. Viza de Intrare;

- Viza cu o singură intrare permite numai o intrare-ieșire în/din țară în această perioadă.

- Viza cu intrări multiple este valabilă timp de 2 ani. Acest tip de viză permite unei persoane să intre și să iasă din țară de mai multe ori în perioada respectivă.

O perioadă de ședere în țară este limitată de perioada de valabilitate a unei vize. O viză devine nulă în cazul în care nu este utilizată în perioada de valabilitate a acesteia.

2. Vize de tranzit cu o singură intrare și cu dublă intrare se eliberează străinilor și apatrizilor care trec prin Republica Azerbaidjan către o destinație din afara Azerbaidjanului. Perioada de valabilitate a unei vize de tranzit este de 30 de zile, în timp ce perioada de ședere în țară este de 5 zile. Vizele de tranzit sunt acordate în baza circumstanțelor unui anumit itinerar de tranzit, utilizarea mijloacelor de transport aeriene, pe apă, cale ferată și a altor tipuri de transport și pentru o perioadă de timp specificată.

 Taxele consulare de viză

 Taxa consulară de viză pentru cetățenii români este de 35 EUR pentru viza cu o singură intrare sau cu intrări multiple. 

Plata se va face în următoarele conturi UniCredit Bank :

 • RO38BACX0000000948389003 - Cont EUR Taxe/ Vize Consulare

Taxă pentru viza de tranzit cu o singură intrare este de 20 USD și taxă pentru viza de tranzit dublă este de 20 USD.

 Plata se va face în următoarele conturi UniCredit Bank :

 • RO11BACX0000000948389004 - Cont USD Taxe/ Vize Consulare

Alți cetățeni străini pot consulta taxele consulare de viză apăsând click aici.

Program:

 Luni – Joi: 10.00-12.00

IMPORTANT!

 - Toate documentele necesare pentru obținerea vizei se prezintă personal de către aplicant.

-  Orice document lipsă sau incomplet va avea ca rezultat respingerea cererii de procesare a vizei.

-  Atunci când, din anumite motive, aplicantul se află în imposibilitatea de a se prezenta personal pentru depunerea documentelor, poate autoriza prin Procură Notarială pe oricare altă persoană să aplice în numele său.

-  Nu se acceptă nici un document transmis prin e-mail pentru procesarea vizei.

-  Pașaportul aplicantului va rămâne în Secția Consulară până la eliberarea vizei.

-  Viza se eliberează în termen de 6-10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.

 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secția Consulară a Ambasadei la adresa de e-mail azconsulate@azembassy.ro

Modificările în procedura de obținere a vizelor de intrare pentru cetățenii străini şi a apatrizilor la sosirea în Republica Azerbaidjan

În conformitate cu Decretul nr. 326 al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan din data de 13 septembrie 2010, cetățenii străini şi apatrizii la sosirea în Republica Azerbaidjan pot obține vize de intrare în departamentele pentru vize din aeroporturile internaționale din Republica Azerbaidjan, în următoarele cazuri:

 1. În cazurile prevăzute în tratatele interstatale şi interguvernamentale ale Republicii Azerbaidjan;

 2. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficiala a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a Prim-ministrului Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Milli Madjlis (Parlamentului) al Republicii Azerbaidjan, a şefului Departamentului Administrativ al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a şefului Serviciului Medical Special al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Administrației Prezidențiale a Republicii Azerbaidjan, a şefului Madjlisului Suprem (Parlamentului) al Republicii Autonome Nahcivan;

 3. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficială a preşedintelui Curții Constituționale a Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Curții Supreme a Republicii Azerbaidjan, a Procurorului General al Republicii Azerbaidjan, a Comisarului pentru Drepturile Omului (ombudsman) al Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan, a şefilor organelor executive centrale ale Republicii Azerbaidjan, a Preşedintelui (Guvernatorului) Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan, a conducerii Comitetului Olimpic National al Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Administrației Musulmanilor din Caucaz, a şefilor companiilor străine ce funcționează pe teritoriul Republicii Azerbaidjan în conformitate cu tratatele internaționale semnate de Republica Azerbaidjan, cu acordul Serviciului de Stat pentru Imigrări al Republicii Azerbaidjan;

 4. Membrii personalului diplomatic, administrativ şi tehnic ai misiunilor diplomatice străine, ai consulatelor, birourilor şi ai organizațiilor internaționale în Republica Azerbaidjan şi membrii familiilor lor, precum şi cetățenii străini care vizitează Republica Azerbaidjan cu misiuni diplomatice speciale;

 5. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficială a Ministerului pentru Situații de Urgență al Republicii Azerbaidjan pentru a participa la operațiunile de eliminare a consecințelor situațiilor de urgență;

 6. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan în legătura cu decesul unui membru al familiei, în baza documentelor relevante care atesta decesul.

 7. Cetățenii străini în ai căror tari se operează conexiuni aeriene directe în Republica Azerbaidjan şi in care nu sunt acreditate misiuni diplomatice sau oficii consulare acreditate ale Republicii Azerbaidjan.

 

Formula 1 Gran-Prix Azerbaidjan 2017


În conformitate cu Ordinul Președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 2702 din data de 02.03.2017, privind simplificarea procedurilor de eliberare a vizelor pentru străinii și apatrizii care călătoresc în Republica Azerbaidjan cu ocazia organizării și desfășurării în anul 2017 a cursei de Formula 1 Gran- Prix a Azerbaidjanului, vizele vor fi emise la unitățile structurale ale departamentelor consulare ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan situate în cadrul Aeroporturilor Internaționale ale Republicii Azerbaidjan, în perioada 15 mai-15 iulie 2017. Documentele de bază necesare pentru eliberarea vizelor sunt următoarele:

 1. Cardul sau un alt document de acreditare, în conformitate cu normele relevante ale companiei „Formula One Management Limited“ și a Federației Internaționale de Automobile, organizatori internationali ai curselor de Formula 1;


          2. Cardul de acreditare al Companiei de Operare a Circuitului orașului Baku.

Între timp, străinii și apatrizii care sosesc în Republica Azerbaidjan pentru cursa de Formula 1 Gran-Prix a Azerbaidjanului 2017 (doar 81 de țări – sunt pe lista țărilor autorizate în conformitate cu Ordinul Președintelui Republicii Azerbaidjan No.923, din iunie 01, 2016 privind implementarea sistemului „ASAN Visa“) vor putea obține viza electronică prin intermediul sistemului „ASAN Visa“.

 

Cea de-a IV Ediție a  Jocurilor Islamice de Solidaritate


  - Conform Ordinului Președintelui Republicii Azerbaidjan nr 2703, din data de 02.03.2017 cu privire la organizarea și desfășurarea celei de-a IV Ediții a  Jocurilor Islamice de Solidaritate, străinii acreditați în mod corespunzător și apatrizii pot merge în și din Republica Azerbaidjan fără viză pe baza unui pașaport sau a altor documente de călătorie, precum și a legitimației de acreditare, de la 1 aprilie până la 1 iulie 2017.

- În timpul organizării și pe perioada desfășurării celei de-a IV Ediții a Jocurilor Islamice de Solidaritate, nu este necesar permisul de lucru pentru străinii acreditați în mod corespunzător și apatrizii, implicați în diverse activități de muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

Simplificarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetățenii străini și apatrizii care călătoresc în Republica Azerbaidjan, pentru etapa finală  a Campionatului European de Volei – feminin  2017.

 Menționăm, că cetățenii străini și apatrizii, care călătoresc în Republica Azerbaidjan, în scopul participării la Runda finală a Campionatului European de Volei 2017  – Femei, programată pentru perioada 20 septembrie - 1 octombrie 2017,  pot obține viza de la reprezentanții Departamentului Consular al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan din cadrul Aeroporturilor Internaționale din Azerbaidjan la sosire.

Pentru a obține o viză la sosire, străinii și apatrizii trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:

- Dovada acreditării permanente a unei persoane, în conformitate cu normele aplicabile ale Confederației Europene de Volei (CEV);

- Un bilet la campionat sau dovada deținerii unui bilet.

Străinii și apatrizii pot aplica pentru viză în următoarea perioadă de timp:
- 15 august - 15octombrie 2017 - persoanele implicate în organizarea evenimentului și acreditate permanent în conformitate cu normele Confederației Europene de Volei;
- 01 septembrie -10 octombrie 2017 - delegațiile și membrii echipelor participante la campionat;
- 10 septembrie – 05 octombrie 2017 - jurnaliștii acreditați permanent în conformitate cu normele Confederației Europene de Volei, precum și persoanele care au bilete la etapa finală a Campionatului European de Volei 2017.

De asemenea, străinii și apatrizii din lista țărilor aprobate conform Articolului 4.2. din Decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 923, din data de 01 iunie, 2016, care călătoresc în Republica Azerbaidjan pentru campionat, pot obține vize prin sistemul „ASAN Visa“. Străinii și apatrizi pot obține informații detaliate despre „ASAN Visa“ și pot aplica pentru viza electronică la www.evisa.gov.az.