Serviciul de Vise al Ambasadei

 

 

Acte necesare pentru obținerea vizei

Pentru a efectua o vizită în Azerbaidjan este necesară obținerea unei vize de la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Azerbaidjan. În funcție de scopul vizitei, pentru obținerea unei vize se vor prezenta următoarele acte:

1.     Viza în scop de Afaceri

 1. Un formular de eliberare al vizei, completat corect.
   
 2. Două (2) poze cu dimensiunea 6×4 cm, atașate formularului de eliberare al vizei (pozele trebuie să fie nu mai vechi de 6 luni).
   
 3. Pașaport  (validitatea pașaportului trebuie să fie de cel puțin 3 luni de la data expirării vizei solicitate).
 4. Scrisoare de invitație (model de invitatie)  depusă la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan.
   
 5. Scrisoare de invitație. Scrisoarea trebuie să conțină informații despre numele complet (nume și prenume) al persoanei invitate, scopul vizitei, data de intrare a vizitatorului pe teritoriul Republicii Azerbaidjan și perioada de ședere, detalii ale pașaportului.
   
 6. Copie a Actului Constitutiv al companiei-gazdă și Certificatului de Înregistrare care atestă înregistrarea societății, eliberat de către autoritățile competente din Republica Azerbaidjan.
   
 7. Document sau voucher care confirmă rezervarea la hotel, site de campare, bază turistică etc., semnat și ștampilat de către o persoană competentă din cadrul unității de cazare.  Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada de vizită, precum și cu datele specificate în scrisoarea de invitație.
 8. Asigurare medicală pentru perioada de ședere.
   
 9. Rezervarea biletului de călătorie.
   
 10. Chitanță bancară care atestă plata taxei de viză.

** Viza în scop de Afaceri este eliberată pentru o singură intrare, cu durată de valabilitate de 1 lună de zile și permite 30 de zile de ședere pe teritoriul Republicii Azerbaidjan. Invitația elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan poate permite eliberarea unei vize cu o singură intrare,  cu 1 lună de valabilitate și care să permită 30 de zile de ședere, precum și, unei vize cu intrări multiple, valabilitate de 1 an și care permite 90 de zile de ședere.

2.     Viza cu scop de vizită personală:

 1. Un formular de eliberare al vizei , completat corect.
   
 2. Două (2) poze cu dimensiunea 6×4 cm, atașate formularului de eliberare al vizei (pozele trebuie să fie nu mai vechi de 6 luni).
   
 3. Pașaport  (validitatea pașaportului trebuie să fie de cel puțin 3 luni de la data expirării vizei solicitate).
   
 4. Rezervarea biletului de călătorie. Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada vizitei.
   
 5. Document sau voucher care confirmă rezervarea la hotel, site de campare, bază turistică etc., semnat și ștampilat de către o persoană competentă din cadrul unității de cazare.  Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada de vizită.
   
 6. Chitanță bancară care atestă plata taxei de viză.
 7. Asigurare medicală pentru perioada de ședere.

3.     Viza în scop turistic

Viza turistică pentru intrarea în Republica Azerbaidjan poate fi obținută electronic prin intermediul site-ului evisa.gov.az prin utilizarea sistemului de vize ASAN. Viza electronică a sistemului de vize ASAN se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare și permite titularului să rămână în țară timp de 30 de zile; 

 

Aplicarea pentru e-viză

Completarea cererii de viză standard. Aveți posibilitatea să completați formularul de cerere on-line. Pentru a completa cererea de viză on-line vizitațievisa.mfa.gov.azTOATE câmpurile din formularul de cerere trebuie completate cu atentie, asigurați-vă că nu lipsește  nici o informație.FORMULARELE  DE CERERE INCOMPLETE VOR FI RETURNATE FĂRĂ A FI PRELUCRATE, FAPT CARE DIN START  POATE DUCE LA RESPINGEREA CERERII; (Vizualizați  un tutorial video care explică modalitatea corectă a aplicării pentru viză prin evisa.mfa.gov.az)

Tipuri de vize (pentru toți cetățenii străini)

Republica Azerbaidjan emite 2 tipuri de vize - vize de intrare și de tranzit - pentru străini și apatrizi.


1. Viza de Intrare;

- Viza cu o singură intrare permite numai o intrare-ieșire în/din țară în această perioadă.

- Viza cu intrări multiple este valabilă timp de 2 ani. Acest tip de viză permite unei persoane să intre și să iasă din țară de mai multe ori în perioada respectivă.

O perioadă de ședere în țară este limitată de perioada de valabilitate a unei vize. O viză devine nulă în cazul în care nu este utilizată în perioada de valabilitate a acesteia.

2. Vize de tranzit cu o singură intrare și cu dublă intrare se eliberează străinilor și apatrizilor care trec prin Republica Azerbaidjan către o destinație din afara Azerbaidjanului. Perioada de valabilitate a unei vize de tranzit este de 30 de zile, în timp ce perioada de ședere în țară este de 5 zile. Vizele de tranzit sunt acordate în baza circumstanțelor unui anumit itinerar de tranzit, utilizarea mijloacelor de transport aeriene, pe apă, cale ferată și a altor tipuri de transport și pentru o perioadă de timp specificată.

 Taxele consulare de viză

 Taxa consulară de viză pentru cetățenii români este de 35 EUR pentru viza cu o singură intrare sau cu intrări multiple. 

Plata se va face în următoarele conturi UniCredit Bank :

 • RO38BACX0000000948389003 - Cont EUR Taxe/ Vize Consulare

Taxă pentru viza de tranzit cu o singură intrare este de 20 USD și taxă pentru viza de tranzit dublă este de 20 USD.

 Plata se va face în următoarele conturi UniCredit Bank :

 • RO11BACX0000000948389004 - Cont USD Taxe/ Vize Consulare

Alți cetățeni străini pot consulta taxele consulare de viză apăsând click aici.

Program:

 Luni – Joi: 10.00-12.00

IMPORTANT: Înregistrarea străinilor si apatrizilor la locul de ședere în Republica Azerbaidjan 

Străinii sau apatrizii, stabiliți temporar pe teritoriul Republicii Azerbaidjan pe o perioadă mai mare de 15 zile, trebuie să se înregistreze la locul de ședere. În acest scop, administrația locului de ședere al străinului sau apatridului sau proprietarul zonei rezidențiale trebuie să depună o cerere de înregistrare la locul de ședere și copia pașaportului (alt document de trecere a frontierei) al acelei persoane la Serviciul de Stat pentru Migrație pe site-ul oficial (www.migration.gov.az) al Serviciului de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan, e-mail (qeydiyyat@migration.gov.az) sau personal în termen de 10 zile de la sosirea persoanei în țară. 

Străinii și apatrizii pot, de asemenea, aplica în modul menționat mai sus pentru înregistrare la locul de ședere. 

Nu se achită vreo taxă de stat pentru înregistrarea la locul de ședere al străinilor și apatrizilor.

IMPORTANT!

 - Toate documentele necesare pentru obținerea vizei se prezintă personal de către aplicant.

-  Orice document lipsă sau incomplet va avea ca rezultat respingerea cererii de procesare a vizei.

-  Atunci când, din anumite motive, aplicantul se află în imposibilitatea de a se prezenta personal pentru depunerea documentelor, poate autoriza prin Procură Notarială pe oricare altă persoană să aplice în numele său.

-  Nu se acceptă nici un document transmis prin e-mail pentru procesarea vizei.

-  Pașaportul aplicantului va rămâne în Secția Consulară până la eliberarea vizei.

-  Viza se eliberează în termen de 6-10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.

 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secția Consulară a Ambasadei la adresa de e-mail secretariat@azembassy.ro

Modificările în procedura de obținere a vizelor de intrare pentru cetățenii străini şi a apatrizilor la sosirea în Republica Azerbaidjan

În conformitate cu Decretul nr. 326 al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan din data de 13 septembrie 2010, cetățenii străini şi apatrizii la sosirea în Republica Azerbaidjan pot obține vize de intrare în departamentele pentru vize din aeroporturile internaționale din Republica Azerbaidjan, în următoarele cazuri:

 1. În cazurile prevăzute în tratatele interstatale şi interguvernamentale ale Republicii Azerbaidjan;

 2. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficiala a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a Prim-ministrului Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Milli Madjlis (Parlamentului) al Republicii Azerbaidjan, a şefului Departamentului Administrativ al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a şefului Serviciului Medical Special al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Administrației Prezidențiale a Republicii Azerbaidjan, a şefului Madjlisului Suprem (Parlamentului) al Republicii Autonome Nahcivan;

 3. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficială a preşedintelui Curții Constituționale a Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Curții Supreme a Republicii Azerbaidjan, a Procurorului General al Republicii Azerbaidjan, a Comisarului pentru Drepturile Omului (ombudsman) al Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan, a şefilor organelor executive centrale ale Republicii Azerbaidjan, a Preşedintelui (Guvernatorului) Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan, a conducerii Comitetului Olimpic National al Republicii Azerbaidjan, a preşedintelui Administrației Musulmanilor din Caucaz, a şefilor companiilor străine ce funcționează pe teritoriul Republicii Azerbaidjan în conformitate cu tratatele internaționale semnate de Republica Azerbaidjan, cu acordul Serviciului de Stat pentru Imigrări al Republicii Azerbaidjan;

 4. Membrii personalului diplomatic, administrativ şi tehnic ai misiunilor diplomatice străine, ai consulatelor, birourilor şi ai organizațiilor internaționale în Republica Azerbaidjan şi membrii familiilor lor, precum şi cetățenii străini care vizitează Republica Azerbaidjan cu misiuni diplomatice speciale;

 5. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan la invitația oficială a Ministerului pentru Situații de Urgență al Republicii Azerbaidjan pentru a participa la operațiunile de eliminare a consecințelor situațiilor de urgență;

 6. Persoanele care vizitează Republica Azerbaidjan în legătura cu decesul unui membru al familiei, în baza documentelor relevante care atesta decesul.

 7. Cetățenii străini în ai căror tari se operează conexiuni aeriene directe în Republica Azerbaidjan şi in care nu sunt acreditate misiuni diplomatice sau oficii consulare acreditate ale Republicii Azerbaidjan.

Informații privind modificarea procesului de eliberare a vizei pe aeroporturile internaționale ale Republicii Azerbaidjan în conformitate cu Ordinul Președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 1803 din 31 ianuarie 2018 "Cu privire la îmbunătățirea procesului de eliberare a vizelor pentru străini și apatrizi pe aeroporturile internaționale ale Republicii Azerbaidjan" 

Începând cu 15 mai 2018, eliberarea vizelor străinilor și apatrizilor pe aeroporturile internaționale ale Republicii Azerbaidjan, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Azerbaidjan, actele juridice ale Președintelui Republicii Azerbaidjan, precum și acordurile interstatale și interguvernamentale ale Republicii Azerbaidjan se va efectua în regim electronic, prin intermediul sistemului "ASAN Visa".

Serviciile de eliberare a vizelor pe aeroporturile internaționale ale Republicii Azerbaidjan prin sistemul "ASAN Visa", precum și de procesare a tuturor plăților legate de vize prin sistemul de plăți "ASAN" vor fi furnizate de Agenția de Stat pentru Serviciul Public și Inovații Sociale de pe lângă Președintele Republicii Azerbaidjan.

Facilitarea procedurilor de eliberare a vizelor pe baza acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2014 (denumit în continuare "acordul"). Scopul acordului este de a facilita, pe baza reciprocității, procedurile de eliberare a vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Azerbaidjan pentru o ședere preconizată de cel mult 90 de zile timp de o perioadă de 180 de zile.

Facilitățile privind emiterea vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică cetățenilor următorilor membri ai UE:

 

Austria                           Belgia                               Bulgaria

 

Croatia                           Cipru                                 Republica Ceha

 

Estonia                           Finlanda                                 Franta

 

Germania                       Grecia                                  Ungaria

 

Italia                               Letonia                                   Lituania

 

Luxemburg                     Malta                                    Olanda

 

Polonia                           Portugalia                             Romania

 

Slovacia                          Slovenia                               Spania

 

Suedia

 

Notă: Facilitățile de acordare a vizelor prevăzute în prezentul acord nu se aplică cetățenilor Regatului Danemarcei, ai Republicii Irlanda și ai Regatului Unit al Marii Britanii.

           

Acordul stabilește următoarele facilități:

 

 1. 1. Emiterea de vize cu intrări multiple

 

Următoarele categorii de cetățeni ai statelor membre ale UE și ai Republicii Azerbaidjan pot solicita vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de 5 ani misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Azerbaidjan:

 

 • soții, copiii (inclusiv cei adoptați), care au sub 21 de ani sau care sunt dependenți, părinții (inclusiv tutorii), care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene cu reședința legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care au reședința legală pe teritoriul statelor membre, sau cetățenii Uniunii Europene care au reședința pe teritoriul statului membru al cărui cetățeni sunt sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care au reședința pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
 • membri permanenți ai delegațiilor oficiale care călătoresc în baza unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, și participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau schimburi de programe, precum și la evenimentele cu caracter organizat.

 

Prin derogare de la prima propoziție, unde necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau în mod regulat sunt în mod evident limitate la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la acea perioadă, în special atunci când:

- în cazul persoanelor menționate la litera (a), perioada de valabilitate a autorizației de ședere legală a cetățenilor Republicii Azerbaidjan care au reședința legală într-unul din statele membre sau cetățenii Uniunii care au reședința legală în Republica Azerbaidjan.

- în cazul persoanelor menționate la litera (b), perioada de valabilitate a statutului de membru permanent al unei delegații oficiale, este mai mică de cinci ani. 

Următoarele categorii de cetățeni ai statelor membre ale UE, cu condiția ca în cursul anului precedent să fi obținut cel puțin o viză, care a fost utilizata în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea pe teritoriul statului vizitat, pot solicita vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de 1 an misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Azerbaidjan: 

 • studenți, studenți la studii postuniversitare care călătoresc cu regularitate în scopul studiilor sau al formării profesionale, inclusiv în cadrul schimbului de programe; 
 • jurnaliști și membri ai echipajului tehnic care îi însoțesc în calitate profesională; 
 • participanții la programe oficiale de schimb de experiență, organizate de orașe înfrățite; 
 • conducătorii auto care efectuează servicii de transport internațional de marfă și de călători între teritoriile Republicii Azerbaidjan și ale statelor membre cu vehicule înmatriculate în statele membre sau în Republica Azerbaidjan; 
 • persoanele care călătoresc în mod regulat din motive medicale precum și persoanele însoțitoare; 
 • membri ai profesiilor care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare care călătoresc în mod regulat în Republica Azerbaidjan sau în statele membre; 
 • reprezentanți ai organizațiilor societății civile care călătoresc cu regularitate în Republica Azerbaidjan sau în statele membre în scopul instruirii educaționale, seminarelor, conferințelor, inclusiv în cadrul programelor de schimb; 
 • persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe universitare și programe de schimb, care călătoresc în mod regulat în Republica Azerbaidjan sau în statele membre; 
 • participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitate profesională; 
 • membrii delegațiilor oficiale care, în urma unei invitații oficiale adresate statului membru, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă periodic la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate pe teritoriul a Republicii Azerbaidjan sau al statelor membre de către organizații interguvernamentale; 
 • oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în Republica Azerbaidjan sau în statele membre.

 

 1. Dovezi documentare privind scopul călătoriei 

Pentru următoarele categorii de cetățeni ai Uniunii și ai Republicii Azerbaidjan, următoarele documente sunt suficiente pentru a justifica scopul călătoriei către cealaltă Parte:

 • pentru rudele apropiate - soți, copii (inclusiv adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunicii și nepoții - care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene cu reședința legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan cu reședința legală în Statele Membre sau cetățeni ai Uniunii Europene care au reședința pe teritoriul Statului Membru al cărui resortisanți sunt sau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care au reședința pe teritoriul Republicii Azerbaidjan:

 - o solicitare scrisă din partea persoanei gazdă; 

 • fără a aduce atingere articolului 10, pentru membrii delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai acestor delegații care, în urma unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă la reuniuni, consultări, negocieri oficiale sau schimburi de programe, precum și la evenimente organizate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau al unuia dintre statele membre de către organizații interguvernamentale: 

- o scrisoare emisă de o autoritate competentă a unui Stat Membru sau  a Republicii Azerbaidjan sau de o instituție a Uniunii Europene, prin care se confirmă faptul că solicitantul este membru al delegației sale sau respectiv, un membru permanent al delegației sale care călătorește pe teritoriul altei Părți pentru a participa la evenimentele menționate mai sus, însoțite de o copie a invitației oficiale; 

 • pentru oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri; 

- o solicitare scrisă din partea persoanei juridice sau a societății, organizației sau a unui birou sau a unei sucursale a acestei persoane juridice sau a societății, a statului sau a autorităților locale din Republica Azerbaidjan sau a Statelor Membre, a comitetelor de organizare sau a expozițiilor comerciale, industriale și simpozioane organizate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau a unuia dintre Statele Membre, aprobate de autoritățile competente în conformitate cu legislația națională; 

 • conducătorii auto care efectuează servicii de transport internațional de marfă și de călători între teritoriile Republicii Azerbaidjan și Statele Membre cu vehicule înmatriculate în Statele Membre sau în Republica Azerbaidjan: 

- o solicitare scrisă din partea societății sau asociației (unității) naționale a transportatorilor din Republica Azerbaidjan sau a asociațiilor naționale de transportatori din Statele Membre care asigură transportul rutier internațional, care să specifice scopul, itinerarul, durata și frecvența călătoriilor; 

 • pentru elevi, studenți, studenți postuniversitari și profesori însoțitori care efectuează călătorii în scop de studii sau formare educațională, inclusiv în cadrul schimbului de programe, precum și alte activități legate de școală: 

- o cerere scrisă sau un certificat de înscriere de la universitatea, academia, institutul, colegiul sau școala gazdă, carnetul de student sau certificatele cursurilor la care trebuie să participe; 

(f)  pentru persoanele care participă la activități științifice, academice,  culturale   sau artistice, inclusiv programe universitare și de schimb de programe: 

   - o solicitare scrisă din partea organizației gazdă de a participa la aceste activități; 

 • pentru jurnaliști și membrii echipei tehnice însoțitoare în calitate profesională: 

- un certificat sau alt document eliberat de o organizație profesională sau de angajatorul solicitantului, care să dovedească faptul că persoana respectivă este jurnalist calificat și care precizează că scopul călătoriei este de a efectua o activitate jurnalistică sau care dovedeste că este membru al echipei tehnice ce însoțește jurnalistul în calitate profesională; 

 • pentru participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitate profesională: 

- o solicitare scrisă din partea organizației-gazdă, a autorităților competente, a federațiilor sportive naționale ale Statelor Membre sau a Republicii Azerbaidjan sau a Comitetului Olimpic Național al Republicii Azerbaidjan sau a Comitetelor Naționale Olimpice ale Statelor Membre; 

 • pentru participanții la schimburi oficiale de programe organizate de orașe înfrățite: 

- o solicitare scrisă din partea șefului administrației / primarului acestor orașe; 

 • pentru persoanele care călătoresc din motive medicale și persoanele însoțitoare: 

- un document oficial al instituției medicale care confirmă necesitatea îngrijirii medicale în această instituție, necesitatea de a fi însoțită și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru a plăti pentru tratamentul medical; 

 • pentru membrii profesiilor care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare desfășurate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau ale Statelor Membre: 

- o solicitare scrisă din partea organizației gazdă prin care se confirmă faptul că persoana în cauză participă la eveniment; 

 • pentru reprezentanții organizațiilor societății civile care efectuează excursii în scop de formare educațională, seminare, conferințe, inclusiv în cadrul schimbului de programe: 

- o cerere scrisă emisă de organizația gazdă, confirmarea faptului că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile și certificatul de înființare a unei astfel de organizații din registrul relevant eliberat de o autoritate de stat în conformitate cu legislația națională; 

 • rudele care vizitează ceremoniile de înmormântare: 

- un document oficial care confirmă decesul, precum și confirmarea relatiei de familie sau a altei relații dintre solicitant și persoana decedată; 

 • pentru vizitarea cimitirelor militare și civile: 

- un document oficial care confirmă existența și conservarea mormântului, precum și a unei relații de familie sau de altă natură între solicitant si persoana inmormantata; 

Notă: Solicitarea scrisă trebuie să includă următoarele elemente: 

 • pentru persoana invitată: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului, perioada și scopul călătoriei, numărul de intrări și, după caz, numele soțului / soției și copiilor care însoțesc persoana invitată; 
 • pentru persoana care invită: numele, prenumele și adresa; 
 • pentru persoana juridică, societatea sau organizația care invită: numele și adresa completă și: 

- dacă cererea este emisă de o organizație sau de o autoritate, numele și funcția persoanei care semnează cererea; 

- în cazul în care persoana care invită este o persoană juridică sau o societate sau un birou sau o sucursală a unei astfel de persoane juridice sau a unei societăți stabilite pe teritoriul unui Stat Membru sau în Republica Azerbaidjan, numărul de înregistrare prevăzut de legislația națională a Statului Membru în cauză sau prin legea azerbaidjană. 

 1. Taxe pentru procesarea cererilor de viză

 Taxa pentru procesarea cererilor de viză este de 35 EUR. 

Taxa de procesare a cererii de viză nu se achita pentru următoarele categorii de persoane: 

(a) pentru rudele apropiate - soți, copii (inclusiv adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunicii și nepoții – cetățeni ai Uniunii Europene care au reședința legală pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care au reședința legală pe teritoriul Statelor Membre, cetățeni ai Uniunii Europene care au reședința pe teritoriul Statului Membru al cărui resortisanți sunt, și cetățeni ai Republicii Azerbaidjan care își au reședința pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;

(b) pentru membrii delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai delegațiilor oficiale, care, în urma unei invitații oficiale adresate statelor membre, Uniunii Europene sau Republicii Azerbaidjan, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb oficiale, precum și la evenimente organizate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan sau a unuia dintre Statele Membre, de către organizații interguvernamentale;

 1. c) elevi, studenți, studenți postuniversitari și cadre didactice însoțitoare care efectuează călătorii în scop de studii sau formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și alte activități legate de școală;

(d) persoanele cu handicap și persoanele care îi însoțesc, dacă este necesar;

(e) participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitate profesională;

(f) persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe universitare și de schimburi de experiență;

(g) persoanele care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei lor în scop umanitar, inclusiv pentru a primi un tratament medical de urgență, precum și persoana însoțitoare, sau care participa la înmormântarea unei rude apropiate sau viziteaza o rudă apropiată grav bolnavă;

(h) reprezentanți ai organizațiilor societății civile care efectuează călătorii în scop de formare educațională, seminare, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(i) pensionari;

(j) copii cu vârsta sub 12 ani;

(k) jurnaliști și membri ai echipei tehnice care îi însoțesc în calitate profesională. 

Notă: În cazul în care misiunea diplomatică sau consulatele Republicii Azerbaidjan cooperează cu un furnizor extern de servicii (companie externalizată) în vederea eliberării unei vize, prestatorul extern poate solicita o taxă de serviciu care nu depășește 30 EUR. Misiunile diplomatice și consulatele Republicii Azerbaidjan vor menține posibilitatea ca toți solicitanții să-și depună cererile direct la oficiile consulare ale Republicii Azerbaidjan. 

 1. Durata procedurilor de procesare a cererilor de viză 

Misiunile diplomatice și consulatele Republicii Azerbaidjan vor lua o decizie cu privire la cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare eliberării vizei. Perioada de timp pentru luarea unei decizii privind o cerere de viză poate fi prelungită cu până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o examinare suplimentară a cererii. 

Notă: În cazul în care solicitanții sunt obligați să obțină o programare pentru depunerea unei cereri, aceasta va avea loc, de regulă, în termen de două săptămâni de la data solicitării programării. Fără a aduce atingere frazei anterioare, furnizorii externi de servicii (societate externalizată) se asigură că cererea de viză poate fi depusă, de regulă, fără întârzieri nejustificate. În cazurile de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să-și depună cererile fie fără programare prealabilă, fie se va stabili o întâlnire imediat. 

 1. Pașapoarte diplomatice

Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Azerbaidjan, care dețin pașapoarte diplomatice valabile, pot intra, părăsi, tranzita și locui pe teritoriul Statelor Membre ale UE timp de o perioadă ce nu depășește 90 de zile in decursul a 180 de zile, fără vize.

Informații suplimentare privind țările care pot aplică pantru regimul fără vize pot fi găsite aici. 

 1. 6. Alte probleme

În conformitate cu articolul 2.2 din Acord, problemele care nu sunt reglementate de dispozițiile Acordului (de exemplu, refuzul de a elibera o viză, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență și refuzul intrării și măsurile de expulzare), sunt reglementate de legislația națională a Republicii Azerbaidjan. 

Search in archive