2015-11-27

46-a Sesiune Plenară a Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre

În data de 25-27 noiembrie 2015, la București,  a avut loc cea de-a 46-a Sesiune Plenară a Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN).Azerbaidjanul a fost reprezentat la evenimentul menționat mai sus de către parlamentarul Musa Guliyev, șeful delegației azere APCEMN, vice-președinte al organizației. În cadrul celei de-a 46-a Sesiune a Adunării Generale au fost prezentate rapoarte privind următoarele teme: “Punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Regiunea OCEMN: angajamentul parlamentar”, “Rolul parlamentelor în asigurarea cadrului legal pentru combaterea corupției”, ” Combaterea traficului ilicit al patrimoniului cultural în regiunea OCEMN “. Mai mult decât atât, în cadrul sesiunii au avut loc ședințe ale Comitetului Permanent APCEMN GA.

La sfârșitul sesiunii a fost adoptată declarația Statelor Membre APCEMN, care condamnă cu fermitate actele teroriste internaționale și cheamă Statele Membre să își intensifice eforturile pentru combaterea terorismului.

Search in archive