2020-09-15

Nr. 248/20, Declarație comună a Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale din Republica Azerbaidjan

Statul agresor Armenia continuă să încalce toate principiile dreptului internațional legate de protecția și gestionarea resurselor de apă pe teritoriile ocupate din Azerbaidjan și la nivel transfrontalier.

Atitudinea ostilă față de natură și teroarea față de mediu în regiunea Nagorno-Karabah și regiunile adiacente ale Azerbaidjanului ocupate în prezent de Armenia, reprezintă o amenințare serioasă pentru mediul înconjurător al întregii regiuni.

Ca urmare a poluării abundente a râurilor transfrontaliere de către Armenia, există o mare amenințare în legătură cu supraviețuirea faunei sălbatice din aceste râuri. În același timp, utilizarea rezervoarelor pe teritoriile ocupate a devenit imposibilă și a devenit o potențială sursă de pericol pentru populația care locuiește în zonele înconjurătoare din cauza lipsei de întreținere.

Neparticiparea Armeniei la Convenția ONU privind „Protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale” face imposibilă soluționarea problemelor de apă transfrontaliere în cadrul normelor internaționale.

Rezoluția nr. 2085, adoptată în 2016 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind privarea deliberată de apă a rezidenților din regiunile de frontieră ale Azerbaidjanului, care reflectă cererea de retragere imediată a forțelor armate armene din regiunea menționată și asigurarea investigației inginerilor și hidrologilor independenți la fața locului nu a fost implementată.

Dimpotrivă, Armenia și-a extins activitățile în această direcție. În ultimele zile, blocarea râului Indjasu, care trece prin satul Dovegh din regiunea Tavush din Armenia și se varsă în rezervorul din satul Kemerli din regiunea Gazakh, a privat populația locală de apă.

Această situație, care reprezintă o încălcare gravă a principiilor dreptului internațional și a drepturilor omului, reprezintă, de asemenea, provocări serioase în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentelor acceptate la nivel internațional, inclusiv obligațiile care decurg din obiectivele ONU de dezvoltare durabilă și din Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Ultimele activități provocatoare deschise ale conducerii armene, inclusiv recentul terorism ecologic arată că țara agresoare, pe lângă încălcarea gravă a dreptului internațional și a drepturilor fundamentale ale omului, continuă să fie o amenințare gravă la adresa păcii și securității din regiune.

Solicităm comunității internaționale să condamne cu fermitate activitatea ilegală a Armeniei și să ia măsuri urgente pentru a preveni astfel de acțiuni ilegale ale statului agresor.

Search in archive