2021-06-15

Ziua Mântuirii Naționale, care a schimbat soarta Azerbaidjanului.

În soarta poporului azerbaidjan există astfel de zile importante, în care au fost puse bazele unor începuturi semnificative, care au determinat viața lui viitoare. Una dintre acestea este 15 iunie, înscrisă în istoria noastră, Ziua Mântuirii Naționale. Această zi nu este doar o sărbătoare obișnuită în calendar pentru poporul azerbaidjan, ci are o mare semnificație socială, politică și istorică. Iar creatorul acestei istorii este Heydar Aliyev, care a jucat un rol excepțional în conservarea, consolidarea și dezvoltarea independenței Azerbaidjanului, care s-a bazat întotdeauna pe poporul său și a fost sprijinul acestuia.

Azerbaidjanul, dobândind la sfârșitul secolului al XX-lea oportunitatea istorică de a recâștiga independența, s-a confruntat într-un timp scurt cu amenințarea pierderii sale. În iunie 1993, criza guvernamentală din țară a atins punctul culminant, republica a fost cuprinsă de haos și anarhie. Guvernul de atunci nu a reușit să evalueze corect evenimentele, în fiecare zi își pierdea autoritatea în rândul oamenilor și nu înțelegea esența proceselor în curs.

Descriind acea perioadă a independenței noastre, Liderul Național Heydar Aliyev a remarcat: „Azerbaidjanul s-a confruntat cu o mare amenințare. Deoarece, pe de o parte, forțele interne acționau activ împotriva independenței Azerbaidjanului și, pe de altă parte, autonomia completă a Azerbaidjanului, o țară cu o mare importanță geostrategică și cu mari resurse naturale, nu era pe placul unor cercuri din străinătate. În plus, conflictele interne, lupta pentru putere au dus la faptul ca forțele care au ajuns la putere în iunie 1992 să fie forțate să plece un an mai târziu, poporul însuși i-a înlăturat.

Pe 5 iunie, Heydar Aliyev a fost ales Președinte al Sovietului Suprem al Azerbaidjanului și, în ciuda riscului mare, și-a asumat cu îndrăzneală misiunea de a salva poporul. Prin misiunea sa de salvare, Heydar Aliyev a apărat independența țării noastre, a eliminat criza socio-politică care se dezlănțuia în republică și a pus bazele dezvoltării.

Astfel, tensiunile și confruntările care au durat mulți ani s-au potolit, republica noastră a fost salvată de amenințarea războiului civil și destrămare. Azerbaidjanul, care se confrunta cu dilema „a fi sau a nu fi”, grație activităților neobosite ale lui Heydar Aliyev, s-a transformat într-un stat puternic, privind încrezător în viitor. La 3 octombrie 1993, Liderul Național a fost ales Președinte cu o majoritate covârșitoare a poporului.

Dacă prima condiție a fost cucerirea independenței, atunci conservarea și dezvoltarea acesteia au devenit a doua sarcină importantă, care a fost transformată în realitate datorită voinței Liderului Național. Heydar Aliyev a creat conceptul statalității noastre. În ciuda dificultăților, stabilitatea socială și politică din țară a fost restabilită în cel mai scurt timp posibil.

Ca urmare a măsurilor socio-economice și politice urgente puse în aplicare de Marele Lider, s-au făcut pași importanți pentru formarea Armatei Naționale, crearea Forțelor Armate permanente capabile să protejeze interesele naționale ale Azerbaidjanului și ale teritoriilor noastre. În același timp, cu utilizarea tuturor mijloacelor politice și diplomatice, integrarea țării noastre în comunitatea mondială s-a accelerat, au fost încheiate acorduri internaționale, înțelegeri care au făcut posibilă intrarea pe piețele mondiale, folosind în mod eficient potențialul economic al republicii. Semnarea „Contractului secolului” la 20 septembrie 1994, precum și încrederea și interesul crescând în Azerbaidjan pe arena internațională, implementarea acestuia este, de asemenea, o întruchipare vie a strategiei petroliere dezvoltată de marele lider Heydar Aliyev, care stă la baza conceptului de dezvoltare economică a Azerbaidjanului independent. Sub conducerea lui Heydar Aliyev, republica noastră a devenit un participant activ și inițiator de astfel de proiecte globale precum restaurarea vechiului Drum al Mătăsii, așezarea conductelor de petrol și gaze Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum.

Au fost observate progrese și renaștere în toate domeniile vieții. Aceste reușite ale genialului Heydar Aliyev au salvat Azerbaidjanul de la prăbușire. Toate aceste realizări au început de la data istorică - 15 iunie 1993. Cele mai mari merite ale lui Heydar Aliyev în fața poporului și istoriei noastre în condițiile existenței unor contradicții geopolitice acute au fost că a salvat statalitatea azerbaidjană, a pus capăt amenințării unei destrămări a țării noastre. Iar păstrarea statului nostru înseamnă păstrarea libertății și independenței noastre.

Toate succesele obținute se bazează pe cursul politic stabilit de Liderul Național și pe continuarea cu succes a acestui curs politic de către Președintele Ilham Aliyev. De pe culmile de astăzi, viitorul Azerbaidjanului este văzut și mai luminos și mai fericit, deoarece cârma Azerbaidjanului independent este în mâinile succesorului politic al Marelui Lider Heydar Aliyev - Președintele Ilham Aliyev.

 

 

Dr. Huseyn N. Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

al Republicii Azerbaidjan în România

 

https://www.agerpres.ro/ots/2021/06/15/ziua-mantuirii-nationale-care-a-schimbat-soarta-azerbaidjanului--644146

Search in archive