2022-05-28

28 mai – Ziua Independenței Republicii Azerbaidjan.

Proclamarea Republicii Democrate Azerbaidjan (RDA) în data de 28 mai 1918 a fost unul dintre cele mai importante evenimente istorice din viața poporului azerbaidjan. RDA, care și-a stabilit drept scop construirea unei republici independente, libere, democratice, în doar douăzeci și trei de luni de existență, a restabilit identitatea națională a poporului nostru și din nou a recăpătat capacitatea de a-și determina de sine stătător soarta. Este important de menționat că „Declarația de independență”, semnată la 28 mai 1918, a confirmat dorința poporului azerbaidjan spre independență.

Republica Democrată Azerbaidjan a fost un exemplu al primei republici parlamentare și a primului stat democratic, legal și laic din lumea turcică și islamică.

Prima republică democrată în lumea islamică și-a îndeplinit cu onoare sarcina istorică complexă. S-au format Parlamentul și Guvernul Azerbaidjanului, s-a format aparatul de stat, au fost definite granițele țării, a fost adoptat drapelul, imnul și stema, s-a creat armata națională și s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării educației și culturii. A fost fondată prima universitate din Azerbaidjan, s-au făcut lucrări de o importanță excepțională din punct de vedere al istoriei gândirii sociale, deschizând calea pentru progresul cultural al poporului în anii următori.

Legile adoptate de parlament au jucat un rol fundamental în consolidarea independenței naționale, asigurarea dezvoltării politice, economice și culturale și întărirea principiilor democratice în țară.

Republica Democrată Azerbaidjan, care s-a bazat pe principiile democrației și egalității oamenilor încă din primele zile ale existenței sale, a acordat tuturor cetățenilor aceleași drepturi. Femeile azerbaidjene, care au primit dreptul de a alege și de a fi alese mai devreme decât femeile din mai multe țări occidentale, au început să participe activ la viața socio-politică, socio-economică și științifico-culturală a țării tocmai în perioada Republicii Democrate Azerbaidjan.

Azerbaidjanul independent de astăzi este dedicat tuturor tradițiilor democratice ale RDA și le urmează în continuare. Cu toate acestea, trebuie menționat că la acea vreme au existat anumite dificultăți care nu au permis Azerbaidjanului să continue o politică complet independentă. Au fost și dificultăți economice, pierderi de teritorii, orașul nostru istoric Irevan a fost transferat Armeniei. Timp de 23 de luni de la existența sa, RDA nu a reușit să pună în aplicare toate ideile sale, dar statul nostru, întregul popor, apreciază foarte mult activitățile RDA.

La 18 octombrie 1991, a fost adoptat Actul Constituțional „Cu privire la Independența de stat a Republicii Azerbaidjan”. Actul constituțional conținea o referire la Declarația de independență din 28 mai 1918 și Declarația Consiliului Suprem al Republicii Azerbaidjan „Cu privire la restabilirea Independenței de Stat a Republicii Azerbaidjan” din 30 august 1991, prin care a fost stabilit că Republica Azerbaidjan este succesorul Republicii Democratice Azerbaidjan. Astfel, pe baza Actului Constituțional „Cu privire la independența de stat a Republicii Azerbaidjan”, poporul azerbaidjan și-a restabilit independența la 18 octombrie 1991.

După restabilirea independenței țării, care și-a păstrat suveranitatea, liderul național, Heydar Aliyev, a luat măsuri decisive pentru a proteja statalitatea azerbaidjană și a instalat statornicie socio-politică în țară. Principala creație a Marelui Lider Heydar Aliyev este statul modern independent Azerbaidjan, care a pornit pe calea dezvoltării progresive.

Această politică a liderului național este continuată cu succes de către Președintele Ilham Aliyev. Pe 18 octombrie 2021 s-au împlinit 30 de ani de la restabilirea independenței Republicii Azerbaidjan. Pentru prima dată din 1991, poporul azerbaidjan a sărbătorit acest eveniment într-un mod complet diferit, ca un popor victorios care și-a restabilit integritatea teritorială. În acest context, o desemnare mai exactă a unor date istorice precum dobândirea și restabilirea independenței în conformitate cu esența și conținutul lor a fost de mare importanță.

La inițiativa șefului statului, Milli Majlis din Azerbaidjan a introdus modificări în legea referitoare la sărbătorile naționale. Conform modificărilor, 28 mai va fi sărbătorită de acum înainte ca Ziua Independenței, iar 18 octombrie ca Ziua Restabilirii Independenței.

Subliniind că principala zi a independenței este 28 mai - ziua formării Republicii Democratice Azerbaidjan, Președintele Ilham Aliyev a remarcat: „Astăzi, noi, ca țară independentă, suntem succesorii legali ai Republicii Democratice Azerbaidjan. Iar pe 18 octombrie 1991, a fost restabilită independența. Amendamentele adoptate sunt pe deplin în concordanță cu realitățile istorice și  justiția istorică.”

 

Dr. Huseyn N. Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

al Republicii Azerbaidjan în România

 

https://www.agerpres.ro/ots/2022/05/27/28-mai-ziua-independentei-republicii-azerbaidjan--647177

Search in archive