2021-02-22

Informații privind protecția și restaurarea siturilor religioase de către Republica Azerbaidjan și daunele aduse moștenirii culturale azerbaidjene ca urmare a agresiunii armene.

Search in archive