2023-06-15

Astăzi Azerbaidjanul sărbătorește Ziua Mântuirii Naționale.

Astăzi Azerbaidjanul sărbătorește Ziua Mântuirii Naționale. În discursul său de la ședința Parlamentului din 15 iunie 1993, Heydar Aliyev a anunțat o nouă strategie pentru dezvoltarea viitoare a statului, iar această zi a intrat în istoria Republicii Azerbaidjan ca Ziua Mântuirii Naționale.

În octombrie 1991, Azerbaidjanul și-a restabilit independența de stat. Totuși, în primii ani de independență, criza politică care a apărut ca urmare a incompetenței autorităților de atunci, activitățile intenționate ale forțelor distructive interne și externe care urmăreau să submineze fundamentele statului, apariția unor tendințe separatiste în anumite regiuni și situația socio-economică dificilă, au adus țara față în față cu o amenințare reală de confruntare civilă și pierdere a independenței. În această situație, agresiunea și ocuparea teritoriilor de către Armenia vecină a agravat și mai mult situația din Azerbaidjan.

Într-un moment atât de fatidic pentru țară, poporul azerbaidjan și-a încredințat viitorul remarcabilului om de stat Heydar Aliyev. Întors la Baku la cererea expresă a poporului, Heydar Aliyev a fost ales Președinte al Parlamentului la 15 iunie 1993, iar la 3 octombrie a aceluiași an - Președinte al Republicii Azerbaidjan.

Datorită misiunii de salvare a lui Heydar Aliyev, procesele care amenințau independența de stat a Azerbaidjanului au fost oprite, iar atenția principală s-a îndreptat către problemele care vizau construcția statului. Anii 1993-2003, când Heydar Aliyev, care s-a ridicat la nivel de Lider Național pentru servicii neprețuite aduse poporului și statului, a fost la putere, este de fapt perioada formării Azerbaidjanului ca stat și transformării acestuia într-un subiect cu drepturi depline al comunității internaționale.

După venirea la putere a lui Heydar Aliyev, procesul de creare a instituțiilor independente de stat a căpătat o mare amploare, pedeapsa cu moartea și cenzura au fost abolite, a fost adoptată prima Constituție a Azerbaidjanului independent, preocuparea pentru valorile naționale și morale, limba, religia, moștenirea noastră istorică au fost ridicate la nivel de stat, alfabetul a fost reformat.

Ca urmare a eforturilor inepuizabile ale marelui Lider Heydar Aliyev în anii 1970-80, au fost create condiții pentru ca în jur de 15.000 de tineri din Azerbaidjan să poată beneficia de studii superioare, formându-se ca specialiști de înaltă calificare în peste 250 de specializări, acoperind peste 80 de domenii, în peste 170 dintre cele mai cunoscute universități din 50 de orașe mari ale fostei URSS.

Liderul Național a continuat să pună în centrul atenției tinerii care studiază în afara Azerbaidjanului, având grijă în diferite moduri de dezvoltarea acestora. Heydar Aliyev credea că va veni timpul și țara va avea nevoie de acești specialiști, va veni timpul și Azerbaidjanul va deveni în sfârșit independent, iar aceste persoane vor asigura independența Azerbaidjanului.

Spun cu profund respect și mândrie că am fost printre miile de tineri trimiși să studieze în afara Republicii, cu binecuvântarea Marelui Lider Heydar Aliyev.

Fără îndoială, una dintre direcțiile importante ale politicii lui Heydar Aliyev în domeniul pregătirii personalului în universități prestigioase a fost pregătirea personalului militar național. Se știe că în fiecare an, începând cu 1972, marele lider a trimis sute de tineri azerbaidjeni să studieze în școlile militare de înaltă calificare ale URSS. În acei ani, din inițiativa lui personală, cu mare dificultate, a fost înființată la Baku o școală militară numită după Jamșid Nahcivanskii.

Când au fost înaintate aceste inițiative, acordânduse o atenție deosebită pregătirii personalului militar național, nimeni nu și-a putut imagina faptul că armata azerbaidjană, care în toamna anului 2020 a biruit stâncile abrupte din Șușa cu arme ușoare, va fi condusă de personalul național care a primit educație militară cu binecuvântarea Liderului Național Heydar Aliyev.

Ziua Mântuirii Naționale este ziua mântuirii statalității azerbaidjene. Aceasta este ziua în care Azerbaidjanul a fost salvat de la haos, anarhie, arbitraritate, amenințarea colapsului, a câștigat stabilitate, prosperitate, democrație. Această dată a determinat prezentul și viitorul Azerbaidjanului.

Adept al politicii lui Heydar Aliyev, Președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, continuă cu succes cursul politic al Liderului Național. Sub conducerea sa, Azerbaidjanul a obținut reușite semnificative. Politica internă și externă de succes, reușitele obținute în domeniul sportului, culturii, vieții sociale și în alte domenii întăresc și mai mult poziția Azerbaidjanului pe scena mondială.

Heydar Aliyev, care și-a dedicat întreaga viață slujirii credincioase a poporului, s-a bazat întotdeauna pe popor în activitățile sale. Mii de oameni vin pe Aleea de Onoare din Baku pentru a depune flori și coroane la mormântul Liderului Național. Memoria Liderului Național al Poporului Azerbaidjan, liderul înțelept și fiul strălucit Heydar Aliyev va trăi pentru totdeauna în inimile oamenilor.

În acest an, pe 10 mai 2023, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea Liderului Național al Poporului Azerbaidjan, fondatorul statului independent, om politic remarcabil și de stat, Heydar Aliyev.

În baza alineatului 32 al articolului 109 din Constituția Republicii Azerbaidjan, în legătură cu celebrarea a 100 de ani de la Nașterea Liderului Național Heydar Aliyev, Președintele Republicii Azerbaidjan, domnul Ilham Aliyev, a declarat 2023 “Anul Heydar Aliyev”.

Azerbaidjanul independent este un mare dar al Liderului Național pentru generația noastră și generațiile viitoare, iar moștenirea sa este comoara națională a poporului nostru. Păstrarea acestui patrimoniu sacru este datoria fiecărui cetățean al Republicii Azerbaidjan.

 

Dr. Huseyn N. Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

al Republicii Azerbaidjan în România

https://www.agerpres.ro/ots/2023/06/15/azerbaidjanul-sarbatoreste-ziua-mantuirii-nationale--650792?fbclid=IwAR2_tF7Sdix6x346UbzRNjdbRQp9WqOFXW6TPOKJ7QUBGrGc0zC2EfRO_zc 

Search in archive