2024-01-22

Regulile de migrare.

Perioada de ședere temporară:

Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor, care intră în Republica Azerbaidjan cu viză, nu poate depăși perioada de ședere indicată pe viză, în timp ce perioada de ședere temporară a celor care intră în Republica Azerbaidjan în regim fără viză, nu poate depăși 90 zile, cu excepția cazurilor prevăzute de acordurile internaționale la care Republica Azerbaidjan este parte.

Străinii și apatrizii care se află pe teritoriul Republicii Azerbaidjan trebuie să respecte scopurile declarate ale intrării lor și să părăsească teritoriul țării după expirarea perioadei definite. În același timp, străinilor care se adresează Serviciului de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan în scopul obținerii unui permis de ședere temporară pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, li se recomandă să adere la scopul declarat de sosire.

Scopul declarat al sosirii străinilor care vin în Republica Azerbaidjan cu viză trebuie să corespundă scopului vizitei indicat în vizele care le-au fost eliberate. Străinilor care sosesc in Republica Azerbaidjan li se eliberează vize in scopuri oficiale, de afaceri, științifice, de învățământ, de munca, de turism, cultural, sportiv, umanitar, medical si de vizita personala.

Încălcarea acestor reguli duce la răspundere administrativă în conformitate cu articolul 575.1.3 din Codul de infracțiuni administrative al Republicii Azerbaidjan (angajarea în activități care nu corespund scopului declarat al sosirii în Republica Azerbaidjan în timpul perioadei de ședere temporară, rezidență temporară sau permanentă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan).

Dacă perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în țara nu este prelungită sau nu li se acordă permis de ședere temporară sau nu a fost primită nicio cerere de prelungire a perioadei de ședere temporară sau eliberarea unui permis de ședere temporară până la sfârșitul acestei perioade, trebuie să părăsească teritoriul Republicii Azerbaidjan.

 

Înregistrarea la locul de ședere:

Străinii sau apatrizii care stau temporar în Republica Azerbaidjan mai mult de 15 zile (precum și atunci când își schimbă locul de ședere) trebuie să se adreseze la administrația locului în care se cazează (hotel, sanatoriu, cămin de odihnă, pensiune, camping, bază turistică, spital sau alte locuri publice similare) sau la proprietarul apartamentului sau al altui loc de cazare pentru a fi înregistrat la locul de ședere de către Serviciul de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan fără a plăti taxă de stat.

Mai multe informații: https://www.migration.gov.az/en/oyq/oyq

 

Prelungirea perioadei de ședere temporară:

Străinii și apatrizii trebuie să se adreseze Serviciului de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan prin prezentarea documentelor necesare pentru prelungirea perioadei de ședere temporară cu cel puțin 3 zile lucrătoare (cu excepția cazurilor de oprire de urgență în timpul trecerii de tranzit) înainte de expirarea duratei lor perioadei de șederetemporare. Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în țară poate fi prelungită până la 60 de zile.

Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în Republica Azerbaidjan poate fi prelungită în următoarele cazuri:

• În cazul necesității unui tratament medical urgent pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
• În caz de boală gravă sau deces a oricărei rude apropiate cu domiciliul în Republica Azerbaidjan;
• În cazul unei cereri justificate privind caracterul incomplet al lucrărilor preconizate de către străini și apatrizii sosiți în Republica Azerbaidjan în legătură cu necesitate oficială, depusă de organizația care invită acele persoane;
• În caz de oprire de urgență în timpul trecerii de tranzit a străinilor și apatrizilor pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
• În cazul prelungirii perioadei de ședere temporară a tatălui, mamei, soțului (soției), copilului, fratelui, surorii unui străin sau apatridului în Republica Azerbaidjan.

Mai multe informații: https://www.migration.gov.az/en/page/72

 

Permis de ședere temporară sau permanentă:

Străinii și apatrizii care intenționează să locuiască temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Azerbaidjan trebuie să obțină un permis relevant pentru aceasta.

Permisul de ședere temporară sau permanentă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan este un document care autorizează străinii și apatrizii să locuiască temporar sau definitiv în Republica Azerbaidjan și să iasă din Republica Azerbaidjan și să se întoarcă înapoi în Republica Azerbaidjan în conformitate cu regimul fără viză în perioada de valabilitate a acestuia, precum și certificarea identității și înregistrarea acelor persoane la locul de reședință.

Mai multe informații: https://www.migration.gov.az/en/page/73

 

Permis de muncă:

Orice străin și apatrid apt și în vârstă de peste 18 ani poate lucra în Republica Azerbaidjan după obținerea unui permis de muncă prin intermediul unor persoane juridice, persoane fizice care desfășoară activitate de antreprenoriatfără a-și înființa persoane juridice și sucursale și reprezentanțe ale persoanelor juridice străine care îl angajează. Angajatorii pot solicita obținerea permisului de muncă pentru un străin și un apatrid cât timp se află încă dincolo de granițele Republicii Azerbaidjan.

Condițiile principale pentru desfășurarea activității de muncă remunerată de către străini și apatrizii sunt disponibilitatea locurilor de muncă vacante pentru care nu se aplică un cetățean al Republicii Azerbaidjan care are abilitățile sau calificările profesionale necesare pentru un astfel de loc de muncă și incapacitatea serviciilor de ocupare a forței de muncă de a îndeplini nevoia angajatorilor de forță de muncă cu prețul resurselor locale de muncă.

Străinii și apatrizii care doresc să se angajeze în activități de muncă plătită pe teritoriul Republicii Azerbaidjan trebuie să obțină un permis de muncă în plus față de un permis de ședere temporară în modul cerut de Codul migrației al Republicii Azerbaidjan.

Mai multe informații: https://www.migration.gov.az/en/page/75

Search in archive