2020-09-04

Servirea Patriei și a poporului este credo-ul de viață al Primului Vicepreședinte al Republicii Azerbaidjan, doamna Mehriban Aliyeva.

„Puterea, sursa forței unei femei - astfel de sentimente veșnice, aparent simple, cum ar fi bunătatea, dragostea și mila” - aceste cuvinte ale Primului Vicepreședinte al Republicii Azerbaidjan, doamna Mehriban Aliyeva, confirmă încă o dată că activitățile multilaterale ale Primei Doamne, sunt ghidate de ideea de a crea bunătate și ajutor, menite să aducă schimbări pozitive în viața societății. Ea spune: „De-a lungul anilor, pe măsură ce apar noi idei și planuri în fața noastră, se modifică și natura obiectivelor noastre, dar ideea noastră principală - ideea de a servi poporul azerbaidjan rămâne și va rămâne neschimbată” - toate acestea stau la baza filozofiei de viață a Primului Vicepreședinte al Republicii Azerbaidjan, Președintele Fundației Heydar Aliyev și Ambasador al bunăvoinței al UNESCO și ISESCO, doamna Mehriban Aliyeva.

De cincisprezece ani, doamna Mehriban Aliyeva gestionează cu succes Fundația numită după Liderul Național al Poporului Azerbaidjan, Heydar Aliyev. Renașterea și extinderea tradițiilor caritabile ale poporului nostru au devenit posibile datorită exemplului personal al Președintelui Fundației Heydar Aliyev. De cincisprezece ani, Mehriban Aliyeva îndeplinește onorabil misiunea Ambasadorului bunăvoinței al UNESCO. În același timp, este Ambasadoare a bunăvoinței pentru ISESCO, desfășoară o muncă neobosită pentru a aduce la cunoștința comunității mondiale patrimoniul istoric și cultural al Azerbaidjanului, realitățile țării noastre: Icerişeher (centrul istoric din Baku), inclusiv Palatul Şirvanşah-urilor și Turnul Fecioarei, picturile rupestre ale Gobustanului, Palatul hanurilor din Şeki împreună cu centrul istoric al Şeki au fost incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO. În lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial au fost incluse, de asemenea, mugham și arta aşâgurilor, care sunt capodoperele tezaurului nostru muzical, realizarea instrumentului muzical cu coarde kamancha și arta interpretării sale, precum și moștenirea lui Dede Gorgud, arta kalagaiului azerbaidjan- batic de mătase pentru femei.

În ultimii ani, doamna Mehriban Aliyeva a depus eforturi mari pentru atingerea obiectivelor naționale. „Încerc să realizez tot ce spun”, spune Prima Doamnă, al cărei criteriu de activitate cel mai important este implementarea a ceea ce se spune în realitate. Proiectele implementate sub conducerea ei vizează formarea unei tinere generații dedicate idealurilor naționale și spirituale, valorilor umaniste, filantropice, extinderea dialogului civilizațiilor, aprofundarea cooperării cu structuri internaționale influente, aducerea realităților azerbaidjene la cunoștința comunității mondiale.

Activitățile doamnei Mehriban Aliyeva vizează nu numai promovarea patrimoniului cultural și spiritual al Azerbaidjanului la scară globală, ci și implementarea unor idei universale precum pacea, stabilitatea, dialogul civilizațiilor, multiculturalismul în lumea civilizată, consolidarea eforturilor în aceste domenii. Datorită abilităților organizatorice ridicate ale Primei Doamne, țara noastră găzduiește cu succes evenimente de prestigiu, ceea ce este important din punctul de vedere al promovării realităților azerbaidjene.

„În activitățile de zi cu zi, nu trebuie să uităm de filantropie, milă, respect reciproc, bunătate. Dimpotrivă, ghidat tocmai de aceste valori spirituale, se pot obține cele mai înalte victorii, se pot atinge cele mai înalte culmi. Vă asigur că voi încerca să-mi construiesc activitățile viitoare pe aceste principii. Voi pune interesele țării noastre și ale poporului nostru mai presus de toate, voi încerca să servesc Azerbaidjanul cu demnitate”. Acestea sunt cuvintele lui Mehriban Aliyeva din primul ei discurs în calitate de Prim-vicepreședinte. Numirea lui Mehriban Aliyeva în funcția de Prim-vicepreședinte al Azerbaidjanului la 21 februarie 2017 este considerată ca un rezultat logic al activităților sale multilaterale și al abilităților organizaționale.

Primul Vicepreședinte Mehriban Aliyeva, care și-a asumat o misiune nobilă și noi obligații legate de realizarea obiectivelor naționale pentru dezvoltarea economică a Azerbaidjanului și bunăstarea poporului nostru, a dedicat primele evenimente din activitatea sa implementării misiunii umaniste. Ea și-a îndreptat atenția în primul rând asupra soluționării problemelor sociale ale acelei parți a societății care are nevoie de ajutor și sprijin- refugiați și persoane strămutate intern din Armenia, Nagorno-Karabah și alte regiuni ale țării noastre ocupate de către Armenia, asupra îmbunătățirii condițiilor lor de trai. Primul Vicepreședinte al Azerbaidjanului, menținând accentul pe construirea de sate noi, construirea de zone rezidențiale pentru persoanele din această categorie, a oferit un sprijin public mare pentru această problemă. Anii trecuți au arătat că numeroase proiecte implementate sub conducerea lui Mehriban Aliyeva se disting prin unicitate, originalitate și sunt de natură complexă. Faptul că doamna Mehriban Aliyeva a făcut cu pricepere și creativitate o treabă atât de uriașă într-un timp atât de scurt, inspiră oamenilor un deosebit respect.

Activitățile caritabile multilaterale ale doamnei Mehriban Aliyeva sunt foarte apreciate atât în ​​Azerbaidjan, cât și la nivel internațional. Ea este decorată cu ordinul Heydar Aliyev, care este cel mai înalt premiu de stat al Azerbaidjanului, cel mai înalt ordin al Comitetelor Olimpice Europene, Legiunea de Onoare a Franței, Ordinul Marii Cruci pentru Merite a Italiei, Ordinul Crucii Marelui Comandor al Poloniei, Ordinul Prieteniei Rusiei, Medalia de Aur Mozart UNESCO și altele. Mehriban Aliyeva consideră că cea mai mare recompensă a ei este iubirea, credința și încrederea oamenilor.

Dr. Huseyn N. Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

al Republicii Azerbaidjan în România

https://www.agerpres.ro/ots/2020/09/02/servirea-patriei-si-a-poporului-este-credo-ul-de-viata-al-primului-vicepresedinte-al-republicii-azerbaidjan-doamna-mehriban-aliyeva--642104

Search in archive