2022-12-15

Multiculturalismul și toleranța din Azerbaidjan

Unul dintre avantajele societății azerbaidjene este multiculturalismul și multinaționalitatea sa.

Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev

Azerbaidjanul, situat la răscrucea diferitelor civilizații, a devenit faimos ca un ținut în care s-a format o atmosferă de diversitate națională și culturală, unde reprezentanții diferitelor naționalități și confesiuni trăiesc într-o atmosferă de pace și prosperitate, înțelegere reciprocă și dialog.

Particularitățile dezvoltării istorice a Azerbaidjanului, poziția sa geografică, compoziția etnică a populației au creat condițiile necesare pentru existența diferitelor religii pe acest teritoriu. În vremuri diferite, păgânismul, zoroastrismul, iudaismul, creștinismul, islamul și multe alte mișcări religioase s-au răspândit într-o măsură sau alta și s-au influențat reciproc.

În Republica Azerbaidjan există diverse confesiuni religioase, dar locul dominant între ele este ocupat de religia islamică. Islamul, care a apărut la începutul secolului al VII-lea în peninsula Arabică, s-a răspândit rapid într-o mare parte a lumii, inclusiv în Azerbaidjan. În prezent, mai mult de 95% din populația Azerbaidjanului practică islamul. Se practică și alte religii.

Istoria creștinismului în Azerbaidjan începe odată cu apariția Bisericii Albaneze. În general, această biserică ocupă un loc aparte în istoria religiei creștine. Teritoriul Albaniei caucaziene este considerat unul dintre locurile de naștere ale primelor comunități creștine. Înregistrarea comunității religioase creștine albanezo-udi este un eveniment semnificativ prin natura, conținutul, semnificația sa religioasă și politică. Creștinismul din Azerbaidjan este reprezentat de ortodoxie, catolicism și protestantism, precum și de diverse alte comunități. Ortodoxia a început să se răspândească în Azerbaidjan încă de la începutul secolului al XIX-lea ca urmare a „politicii de relocare” dusă de Rusia țaristă în această regiune. Prima parohie romano-catolică din Baku a apărut în anii 50 ai secolului al XIX-lea în legătură cu exilul militarilor catolici în Caucaz de către Rusia. Prima comunitate protestantă răspândită în Azerbaidjan a fost luterana. Apariția luteranismului în țara noastră este asociată cu relocarea germanilor și polonezilor în Caucazul de Sud în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Iudaismul este, de asemenea, una dintre principalele religii din Azerbaidjan și a fost practicată de o parte a populației Azerbaidjanului de mulți ani. Istoria iudaismului pe teritoriul Azerbaidjanului modern are aproximativ 1300 de ani. În 1731, evreii au fondat aici un sat – Sloboda Roșie (Red Town). Se crede că Sloboda Roșie este singurul loc din lume în care evreii trăiesc compact în afara Israelului și a Statelor Unite, cu o populație de aproximativ trei mii și jumătate de oameni. Comunitatea are două sinagogi active și o școală în care copiii studiază Tora, limba ebraică și învață despre obiceiurile evreilor de munte.

Multiculturalismul și toleranța, inerente din punct de vedere istoric modului de viață al azerbaidjenilor, au devenit astăzi trăsături integrante ale vieții de zi cu zi a fiecărui cetățean al statului, indiferent de naționalitate, limbă și religie. Bogatul trecut multicultural al poporului azerbaidjan este evidențiat nu numai de stilul de viață tolerant de astăzi al poporului nostru, ci și de sursele și documentele literare, artistice, științifice, filozofice, politice și juridice create de acest popor. Tradus literal din engleză, „multiculturalism” înseamnă „multe culturi”. Multiculturalismul are ca scop păstrarea, dezvoltarea și armonizarea diversității culturale a reprezentanților diferitelor religii și naționalități dintr-o singură țară, și în întreaga lume, spre integrarea popoarelor mici în cultura națională a statelor. Modelul multiculturalismului înseamnă coexistența pașnică în interiorul granițelor unui stat a diferitelor comunități etno-culturale care au dreptul de a-și exprima oficial, proteja și păstra caracteristicile culturale și modul de viață. Multiculturalismul este un instrument necesar pentru dialogul culturilor și civilizațiilor. Valorile multiculturale și tolerante sunt de natură universală.

Dezvoltarea multiculturalismului și toleranței religioase în Azerbaidjan la nivelul politicii de stat se bazează pe istoria veche a statalității și pe dezvoltarea acestor tradiții. Dacă ne uităm la tradițiile istorice, vom vedea că în perioada Dinastiei Safevizilor și în epoca iluminismului din secolele XIX-XX, precum și în perioada Republicii Democrate, reprezentanții altor grupuri etnice și religioase au trăit pe teritoriul Azerbaidjanului, alături de azerbaidjeni.

La sfârșitul secolului al XX-lea, datorită eforturilor liderului național Heydar Aliyev, această politică a luat forma ideologiei statului. Bazele politice ale multiculturalismului în Azerbaidjan sunt reflectate în prevederile relevante ale articolelor Constituției Republicii Azerbaidjan, acte legislative, decrete și ordine. Azerbaidjanul are o bogată moștenire culturală, spirituală și tradiții de toleranță. Astăzi, acest adevăr este recunoscut pe arena internațională. Datorită diversității naționale și culturale existente în Azerbaidjan, atmosferei de toleranță etnică și religioasă, patria noastră a devenit faimoasă ca țară multinațională și multiconfesională, un spațiu de dialog intercultural la scară globală.

Astăzi, politica de stat implementată cu succes în Republica Azerbaidjan, menită să păstreze această diversitate culturală, lingvistică și etnică, necesită o grijă deosebită și o îmbogățire a experienței istorice acumulate de-a lungul secolelor în domeniul multiculturalismului, întărind propaganda succeselor unice realizate în societatea azerbaidjană în această direcție pe arena internațională. Cursul politic în domeniul conservării tradițiilor multiculturale ale poporului azerbaidjan, desfășurat sub conducerea liderului național Heydar Aliyev, este continuat și dezvoltat cu încredere de președintele Ilham Aliyev. Liderul național al poporului nostru Heydar Aliyev a spus: „Pentru fiecare persoană, naționalitatea este o sursă de mândrie. Mereu am fost mândru și astăzi sunt mândru că sunt azerbaidjan!” Astăzi, aceste cuvinte înaripate au devenit o formulă de viață pentru fiecare cetățean demn al țării. În conformitate cu ideologia azerbaidjană și pentru a asigura păstrarea toleranței și a diversității culturale, religioase, lingvistice, precum și pentru recunoașterea Azerbaidjanului în lume ca centru al multiculturalismului, cercetarea și promovarea modelelor existente de multiculturalism, prin ordinul președintelui Republicii Azerbaidjan din 15 mai 2014, a fost înființat un Centru Internațional pentru Multiculturalism la Baku. Prin Decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan din 11 ianuarie 2016, 2016 a fost declarat Anul Multiculturalismului.

Stabilirea multiculturalismului și aplicarea sa largă este una dintre contribuțiile Azerbaidjanului la comunitatea mondială. Spre deosebire de izolaționism, asimilare și apartheid, multiculturalismul înseamnă că într-o societate, alături de un grup etnic dominant, există și o diversitate culturală a altor minorități naționale și imigranți. În același timp, există în lume și o serie de state care urmăresc scopul, sub diverse pretexte, de a asigura superioritatea culturilor lor. Activitatea unor astfel de state, atât în ​​trecutul istoric, cât și în epoca noastră, vizând asimilarea altor etnii și imigranți, la distrugerea lor fizică sau morală, se transformă astăzi într-o tradiție a politicii de stat. În prezent, există multe modele diferite de multiculturalism. Dar modelul de multiculturalism pe care Azerbaidjanul l-a prezentat lumii a fost aprobat și este implementat ca model exemplar de multe state progresiste ale lumii. Acest model este mai stabil, deoarece are rădăcini istorice.

Multiculturalismul, care s-a transformat într-o politică de stat, se manifestă ca un mod de viață neschimbător în societatea modernă azerbaidjană. Astăzi, se observă o nouă tradiție pozitivă: realitatea tolerantă și multiculturală existentă în Azerbaidjan este prezentată lumii nu numai de către azerbaidjeni înșiși, ci și de oameni de știință străini de seamă, politicieni, precum și studenți. În cadrul proiectului „Predarea disciplinei „Multiculturalismul azerbaidjan” în străinătate și în universitățile țării”, în prezent disciplina „Multiculturalismul azerbaidjan” este inclusă în programele a 14 universități prestigioase din lume și a 28 de universități din Azerbaidjan.

În noiembrie 2022, a avut loc ceremonia de deschidere a Centrului Azerbaidjan pentru Multiculturalism la cea mai veche universitate din România, „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Profesorul universitar doamna Liudmila Bejenaru, care în ultimii 5 ani predă disciplina „Multiculturalismul azerbaidjan” la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, își continuă activitatea în calitate de președinte al Centrului pentru Multiculturalism Azerbaidjan.

Guvernul Azerbaidjan organizează multe evenimente pentru a dezvolta toleranța, multiculturalismul, dialogul interconfesional și intercultural, cu participarea diferitelor părți. În ultimii zece ani, Azerbaidjanul a organizat zeci de conferințe, forumuri și simpozioane internaționale și regionale dedicate acestor probleme. Putem afirma cu mândrie că astăzi pe arena internațională sunt folosite foarte des două expresii legate de orașul Baku: Procesul de la Baku pentru Dialog Intercultural și Procesul de la Baku pentru Promovarea Toleranței.

La 22 mai 2002, la invitația președintelui de atunci al Azerbaidjanului Heydar Aliyev, Papa Ioan Paul al II-lea a sosit pentru prima dată în țara noastră într-o vizită oficială. În discursul său, el a spus - „Am venit în această țară străveche, păstrând în suflet admirația pentru bogăția culturii sale. Bogată în diversitate și caracteristici caucaziene, această țară a absorbit moștenirea multor culturi mondiale. Au existat, și sunt încă, religii majore pe acest pământ: zoroastrismul a coexistat cu creștinismul Bisericii Albaneze, care a jucat un rol atât de important în antichitate. Ulterior, islamul a jucat un rol din ce în ce mai în creștere, iar astăzi este religia marii majorități a poporului azerbaidjan. Din timpuri imemoriale, iudaismul și-a adus și contribuția sa unică, care este încă foarte apreciată. Chiar și după ce splendoarea inițială a Bisericii a scăzut, creștinii au continuat să trăiască cot la cot cu credincioșii altor religii. Acest lucru a fost posibil printr-un spirit de toleranță și acceptare cu care această țară nu poate decât să fie mândră.”

 

Dr. Huseyn N. Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

al Republicii Azerbaidjan în România

 

https://www.agerpres.ro/ots/2022/12/15/multiculturalismul-si-toleranta-din-azerbaidjan--649038?fbclid=IwAR0Gp4C22GGoCyvEkRbnpw8Xar6SXu4fNeK9wbFDAqYe73puxE_XCJfJCYA 

Search in archive